Arbetsgrupp Äldrelivet

Samverkansgruppen för utmaningen Äldrelivet ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommunerna och regionen.

Arbetsgrupp

Peter Nylander, samordnare
Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Karlstad kommun
peter.nylander@karlstad.se

Annika Dahlgren, samordnare
Verksamhetschef vårdcentralsområde norra Värmland
Region Värmland
annika.dahlgren@regionvarmland.se

Isa Nyberg
MAS, individ och familjeomsorg
Hagfors kommun

Jessica Bergman 
Verksamhetschef
Årjängs kommun

Ulla Hens
Verksamhetsutvecklare
Region Värmland

 

Marita Edlund
Vård- och omsorgschef
Forshaga kommun

Marika Andersson
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Helena Baldesten,
Avdelningschef, medicinkliniken Centralsjukhuset
Region Värmland

Birgit Häger
Utvecklingsledare, Nya Perspektiv
Region Värmland