Projektmedel, bidrag och företagsstöd

Projektmedel

Är du en offentlig organisation? Då kan du ansöka om finansiering för projekt som går utanför den ordinarie verksamheten och är avgränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats. Bidrag lämnas normalt inte till enskilda personer eller företag.

Bidrag

Region Värmland lämnar olika typer av stöd i form av bidrag till verksamheter inom kultur, idéburen sektor och funktionsrätt.

Företagsstöd

Oavsett vilken fas du är i erbjuder vi på Region Värmland finansiering och stöd som stärker din verksamhet. Det ligger i linje med vårt uppdrag att stimulera näringslivet och skapa tillväxt i regionen. Vad behöver du?