Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla den.

Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Sekretariatet ligger under Region Värmland. Här hittar du partnerskapets hemsida.