Investeringsbidrag

Stödet är till för att utveckla eller bibehålla grundläggande service i glesbygd.

Ansökan via Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen har blivit tilldelade medel i Landsbygdsprogrammet för år 2021 och 2022. För dig som vill ansöka om investeringsstöd för satsningar inom kommersiell service så hänvisar vi nu till Länsstyrelsen Värmland. De kommer att ta emot ansökningar löpande. Kontaktperson på Länsstyrelsen Värmland är:

Magnus Dagerhorn, Länsstyrelsen Värmland
Telefon: 010-224 73 24 eller 070-549 74 45
E-post: magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se

Mer information om stödet finns på länsstyrelsens webbplats.