Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg

De värmländska kommunerna och Region Värmland står bakom en kampanj för att bredda bilden av ett arbete inom hälsa, vård och omsorg hos unga. Vård är bäst! ska nå unga som står inför sitt gymnasieval men också föräldrar och studie- och yrkesvägledare.

Vård är bäst! är namnet på kampanjen som du kan se mer av på vardarbast.se. Webbplatsen är en del i kampanjen som fortsätter under hela 2019, bland annat i digitala medier.

Värmlands alla kommuner och Region Värmland deltar i projektet Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg för att göra den gemensam marknadsföringsinsatsen. Utmaningarna för kompetensförsörjningen inom vårdsektorn är stora och initiativet till att handla gemensamt kommer från arbetsgivarna själva.

Samarbetet inrymmer utöver projektet med marknadsföring även praktik för årskurs 8, jobbgaranti efter vård- och omsorgsprogrammet och ökad introduktion för nya sjuksköterskor exempelvis med hjälp av e-learning.

Projektet Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg pågår under 2016-2018 och leds av styrgruppen med representanter från Region Värmland, Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Arvika kommun, Torsby kommun samt Vård- och omsorgscollege Värmland. Region Värmland är projektledare. Projektet finansieras av Värmlands 16 kommuner och Region Värmland. 

Rapport

Styrgrupp

  • Peter Bäckstrand, Region Värmland
  • Gunilla Nilsson, Karlstads kommun
  • Andreas Solin, Arvika kommun
  • Jenny Alpmyr, Kristinehamns kommun
  • Anders Björck, Torsby kommun
  • Eva Lindqvist Österberg, Region Värmland
  • Lena Andersson, Karlstads kommun
  • Leif Andersson, Vård- och omsorgscollege
  • Jenny Höög, Region Värmland