Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är en övergripande plan för det regionala utvecklingsarbetet i Värmland. Den skapar en bild över länets tillgångar, möjligheter och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla gemensamt kring.

Den nuvarande Värmlandsstrategin löper ut 2020 och det är dags att ta fram en ny. Hösten 2019 är alltså lika med en omfattande dialogprocess. I den ska Region Värmland tillsammans med kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi, civilsamhälle och invånare staka ut en riktning för länets utveckling fram till 2040.

Tanken är att ju fler som involveras i framtagandet av strategin, desto mer kraft i utvecklingsarbetet. Genom att sedan sträva mot att förverkliga en gemensam vision skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Värmlandsstrategin tas fram på uppdrag av regeringen och utgör grunden till andra strategier på exempelvis regional och kommunal nivå. Region Värmland samordnar arbetet, men strategin skapas och genomföras av en mängd aktörer. Alla som bor och verkar i länet påverkar varje dag utvecklingen av Värmland.

2021 ska den nya strategin stå klar.

Viktiga datum hösten 2019:

Uppstartskonferens
Konferensen livesändes och går att se i efterhand längst upp på denna sida.

Workshop 1: Värmlands målbild 2040 
Workshopen ges vid tre tillfällen på Karlstad CCC, välj det som passar dig bäst. Tiden för samtliga är 12:00–16:30.  

Workshop 2: Åtgärder för att nå målen

Gör din röst hörd digitalt
Om du inte har möjlighet att delta vid workshop-tillfällena går det bra att göra övningarna digitalt och på så sätt bidra till strategin. 

All information om processen, workshops och digitala workshops hittar du på www.varmlandsstrategin.se

Den befintliga strategin: Värmlandsstrategin 2014–2020

I den nuvarande strategin, Värmlandsstrategin 2014–2020, involverades över tusen personer i arbetet. Det resulterade i fyra prioriterade områden, åtta styrkeområden och 33 mätbara mål för Värmland. Strategin genomförs av många, på olika nivåer, dagligen. I den här filmen får vi se hur Hagfors kommun, Karlstads universitet och Röda korset har arbetat.

Halvtidsmätning

När Värmlandsstrategin 2014–2020 antogs genomfördes en så kallad nollmätning av målen för att veta hur utgångsläget såg ut. Till vart och ett av målen kopplades en analys och prognos om den kommande utvecklingen. Vissa mål såg ut att kunna nås utan större svårigheter medan andra var större utmaningar.

Nu har vi passerat halvtid för den regionala utvecklingsstrategin och för att få en bild av hur utvecklingen i länet har varit har Region Värmland tagit fram en halvtidsuppföljning av målen. I den ställs de nya resultaten mot nollmätningen och det finns också nya analyser och prognoser.

Tillbaka till Utveckling & tillväxt