Asyl- och flyktingfrågor

På den här sidan kan du hitta information som gäller Region Värmlands arbete med asyl- och flyktingfrågor. Du hittar även annan relevant information från andra aktörer som är verksamma inom det här området.

Flyktingströmmarna till Sverige har minskat sedan 2015 och även i Värmland märks det att färre kommer hit. Men fortfarande finns det många nyanlända som regionen och folktandvården ska erbjuda hälso- och sjukvård, liksom tandvård.

Vuxna asylsökande har enligt lag rätt till akut och nödvändig hälso- och sjukvård samt tandvård som inte kan vänta. Asylsökande barn under 18 år har enligt lag samma rätt som svenska barn.

Folktandvården kontrollerar asylsökande barns tandstatus och eventuella behov av akut vård, samt ger akut tandvård till vuxna asylsökande.

Verksamhetsområde asyl- och flyktinghälsa

Region Värmland inrättade i januari 2016 ett eget verksamhetsområde för asyl- och flyktingfrågor med målet att få en effektivare vård för nyanlända. Hälso- och sjukvårdens ansvar är att erbjuda alla nyanlända en hälsoundersökning. Genom den kartläggs behov av vaccination, och om annan vård krävs.  

Hälsoundersökning sker oftast på den vårdcentral som ligger närmast den ort där den asylsökande bor. Regionens kostnader ersätts i efterhand av staten.

Nyanlända anhöriginvandrade och kvotflyktingar folkbokförs och har samma rätt till vård som övriga folkbokförda.

Privata vårdgivare

Från och med 2018 erhåller samtliga vårdcentraler ersättning automatiskt för asyl och nyanlända. Därmed upphör faktureringen till regionen gällande patientbesök av asylsökande. Undantag gäller för privata fysioterapeuter, som fakturerar även fortsättningsvis. Se information längst ned på denna sida.

Kontrollera alltid att den asylsökande har ett giltigt LMA-kort och notera alltid dossiernumret (LMA-numret) i fakturaunderlag eller på fakturan.