Frågor och svar om asylsökandes rätt till tandvård

Vad gäller för tandvård?
Asylsökande barn och ungdomar har kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 19. De har samma rätt till tandvård som svenska barn. LMA-kort ska lämnas vid besöket eller kvitto på asylansökan, om asylsökande inte hunnit få sitt kort. Folktandvården besöker alla asylboenden och gör en bedömning av barnens tandhälsa. De kallas därefter till närmaste klinik för vård och behandling utifrån sina behov

Från det år den asylsökande fyller 20 har han eller hon bara rätt till akut tandvård. Det gäller svår tandvärk, särskilt vid svullnad och feber. LMA-kort måste visas upp vid besöket. Varje besök kostar 50 kronor.

För att få en tid hos tandläkaren måste den asylsökande boka en tid i förväg. Tid bokas genom att ringa till kliniken och berätta om hur det känns. Personal på boendet ska helst hjälpa till att ringa. Den asylsökande får då en besökstid för att få träffa tandvårdspersonalen. Det är viktigt att tiden skrivs upp och att patienten kommer i tid till besöket, annars kan personalen inte vara behjälplig.

Asylsökande har rätt att resa på sin kallelse med Värmlandstrafik tur och retur för sina besök hos tandvården. Efter tidsbokning per telefon kan kallelsen mejlas till aktuellt boende. Om en vuxen patient har behov av ledsagare skrivs blanketten ut i två ex.

Barn har alltid rätt till en ledsagare på sin egen kallelse men om behov finns av en extra medföljande (till exempel den andre föräldern) skrivs blanketten ut i två exemplar.

Vid kontakter och besök hos tandvården har den asylsökande rätt till tolk kostnadsfritt. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt översätter bara vad du och tandvårdspersonalen säger.