Övriga frågor

För frågor och kontakt:

Gunilla Eriksson 010-831 40 36

Micaela Fristedt 010-831 42 46

Vilken ersättning får landstinget för asylsökande som söker vård?
Landstinget får schablonersättning från migrationsverket för varje asylsökande som vistas inom landstinget. För hälsoundersökningar och kostnadskrävande vård ansöker landstinget om ersättning.

Många asylsökande har varit med om allvarliga händelser som påverkat dem starkt. Vart vänder de sig vid behov av psykiatrisk vård?
Hälso- och sjukvården ska erbjuda vuxna asylsökande akut vård som inte kan vänta.

Om personal eller asylsjuksköterskor bedömer att en person har en allvarlig psykisk ohälsa, så gäller samma regler som för övriga invånare.

Om en aylsökande söker psykiatrisk vård via vårdcentral eller i samband med en hälsoundersökning så görs en bedömning, vid behov slussas personen vidare till specialistvård eller till Asyl- och flyktinghälsas beteendevetare. Beteendevetarna genomför vid behov stödsamtal med både asylsökande och nyanlända från 16 år.

Gällande barn och unga under 18 år med särskilda behov finns barn- och ungdomspsykiatrins resurser. Landstingets centrum för traumatisk stress, CTS, utbildar och handleder asylsjuksköterskor och andra som arbetar med asylsökande.