Presentationsbilder om landstingets hälso- och sjukvård och tandvård

Presentationsbilderna är tänkta för information om Region Värmlands hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande respektive folkbokförda nysvenskar i Värmland.

Presentationsbilderna (bildspelen) kan fritt användas i till exempel undervisning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorienterade kurser.

Bildspel att visas för asylsökande

Bildspel att visas för folkbokförda nyanlända i Värmland

Bildspel om levnadsvanor: Ta hand om dig själv

Bildspelet visas vid lämpliga tillfällen, för enskilda personer eller i mindre grupper.

Synpunkter

Har du synpunkter på presentationsbilderna kan du lämna dem till innehållsansvarig för webbsidan.