6. Hjälpmedel

Regionen och kommunerna ansvarar för olika typer av personliga hjälpmedel. Avgifter för de hjälpmedel som landstinget tillhandahåller och subventionerar framgår i nedanstående tabeller.

För besöket gäller samma avgift och högkostnadsskydd som öppen hälso- och sjukvård.


 

Alla sidor