Québec

Person bosatt i Quebec som tillfälligt studerar eller arbetar i Sverige

Personer bosatta i Québec som arbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig patientavgift. Patienten ska kunna uppvisa försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av lagstiftningen om studiestöd. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden.

Kopia på intygen ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas intyg ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Övriga personer bosatta i Québec

För övriga personer se Kanada

 

Tillbaka