Sjuktransporter och sjukresor

En beställning efter patientens behov minskar väntetider och ger en säker resa. Här ser du de alternativ som finns för resor i vården.

Är tillståndet livshotande ska du ringa 112.

Lathund för beställning. Bilden är klickbar och går att skriva ut i A3 eller A4-format Transportjournalen finns att skriva ut här. Journalen finns också som formulär i Cosmic. Klicka på bilden och skriv ut. 
Klickbar bild av lathund för beställning Bild av ett dokument
   

 

Sjukresor sker på olika sätt utifrån patientens individuella behov med specialanpassade fordon, med servicelinjerna och med buss och tåg i ordinarie linjetrafik.

Ordinarie linjetrafik med buss och tåg

Många patienter kan göra sin sjukresa med Värmlandstrafiks ordinarie trafik. Alla fordon, bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade för patienter med olika funktionsnedsättningar som syn, hörsel och rörelsehinder. Om handläggaren bedömer att patienten klarar av att åka med ordinarie kollektivtrafik får hen kostnadsfritt ta med en resenär.

Om patienten inte klarar att ta sig från hemmet till hållplatsen får hen ett anslutningsfordon till och från bussen eller tåget.

Sjukresa med ordinarie trafik bokas på telefon 0771-32 32 00.

För patienter med behov av vidare resa till Centralsjukhuset Karlstad finns en anropsstyrd linje med samma fordonstyp som inom servicetrafiken. Denna resa ingår när patienten i förväg bokar plats för resa i ordinarie linjetrafik. Var beredd på att få vänta en stund eftersom resa samordnas med andra personers.

I Karlstad finns trafikvärdar som hjälper patienten att byta mellan fordonen. Trafikvärdarna får information om när det kommer in en buss med en resenär som behöver hjälp. 

 

Patienten kan åka sittande i säte eller rullstol

Kontakta Värmlandstrafik på telefon 0771-32 32 00, de guidar dig genom beställningen. 

Meddela vid beställningen om:

  • Patienten ska hämtas på avdelningen.
  • Patienten ska lämnas av inne i bostaden alternativt mottagande vårdenhet.
  • Fråga också vilket bagage eller hjälpmedel som kan tas med i transporten.

Servicetrafikens alla fordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

 

Patienten behöver åka liggande

Om resan ska ske på sträckningen Karlstad-Örebro-Uppsala och det inte finns behov av vård, övervakning eller behandling under färden är Jumbolans ett alternativ, kontakta Värmlandstrafik på telefon 0771-32 32 00.

I alla övriga fall beställer du liggande resor i SOS Alarms webbeställning.

Du ska också fylla i och skriv ut transportjournalen (den finns även som formulär i Cosmic). Den ska lämnas till personalen i transporten.

Om webbeställningen inte fungerar får du ringa in din beställning på telefonnummer 054-10 10 49. Om det finns behov av vård, övervakning eller behandling under färden ska du ringa 054-83 54 05.

Planerad utomlänstransport ska beställas senast klockan 19:00 dagen innan. 

Inlogg till och information om hur du använder webbeställningen.

 

Resa från vårdcentral till akutmottagning

Om transporten är en akutremittering från vårdcentral till akutmottagning kan transportordinationer skrivas direkt i akutremissen i Cosmic. För liggande sjuktransport och ambulans ska en kopia av remissen skrivas ut och lämnas till personalen i transporten.

 

Information för patienter  

För dig som är patient eller närstående finns det mer information om sjukresor och kontaktuppgifter på 1177.se.