Sjuktransporter och sjukresor

En beställning efter patientens behov minskar väntetider och ger en säker resa. Här ser du de alternativ som finns för resor i vården.

Sjukresor sker på olika sätt utifrån patientens individuella behov med specialanpassade fordon som ambulans eller liggande sjuktransport, med servicelinjerna eller med buss och tåg i ordinarie linjetrafik.

Är tillståndet livshotande ska du ringa 112.

Lathund för beställning

Bilden är klickbar och går att skriva ut i 
A3 eller A4-format. 

Klickbar bild av lathund för beställning

 

 

Transportjournal - gäller för liggande transport

Beställare inom Region Värmland ska använda formulär i Cosmic för transportjournalen. En utskriven kopia av transportjournalen lämnas till personalen i transporten. Har patienten vård- och/eller övervakningsbehov ska transportjournalen signeras av avsändande läkare. 

Beställare utanför Region Värmlandska skriva ut transportjournalen nedan och lämna den ifylld till personalen i transporten. 

Klicka på bilden och skriv ut. 

Bild av ett dokument

 

Patienten kan åka sittande i säte eller rullstol

Kontakta Värmlandstrafik på telefon 0771-32 32 00, de guidar dig genom beställningen. 

Meddela vid beställningen om:

  • Patienten ska hämtas på avdelningen.
  • Patienten ska lämnas av inne i bostaden alternativt mottagande vårdenhet.
  • Fråga också vilket bagage eller hjälpmedel som kan tas med i transporten.

Servicetrafikens alla fordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

 

Patienten behöver åka liggande

Om resan ska ske på sträckningen Karlstad-Örebro-Uppsala och det inte finns behov av vård, övervakning eller behandling under färden är Jumbolans ett alternativ, kontakta Värmlandstrafik på telefon 0771-32 32 00.

I alla övriga fall beställer du liggande resor i SOS Alarms webbeställning.

Om patienten har vård- och/eller övervakningsbehov

Om patienten har vård- och/eller övervakningsbehov ska du ska skriva en  transportjournal, finns som formulär i Cosmic, som ska signeras av avsändande läkare och sparas i Cosmic. En kopia skrivs ut och lämnas till personalen i transporten. 

Om patienten inte har vård och/eller övervakningsbehov

Om patienten inte har vård- och/eller övervakningsbehov ska du ska skriva en  transportjournal, finns som formulär i Cosmic, skriva ut en kopia och lämna den till personalen i transporten. 

Om webbeställningen inte fungerar kan du ringa in din beställning på telefonnummer 054-10 10 49. Om det finns behov av vård, övervakning eller behandling under färden ska du ringa 054-83 54 05.

Planerad utomlänstransport ska beställas senast klockan 19:00 dagen innan. 

Inlogg till och information om hur du använder webbeställningen.

 

Resa från vårdcentral till akutmottagning

Om transporten är en akutremittering från vårdcentral till akutmottagning kan transportordinationer skrivas direkt i akutremissen i Cosmic. För liggande sjuktransport och ambulans ska en kopia av remissen skrivas ut och lämnas till personalen i transporten.

 

Information för patienter  

För patienter eller närstående finns det mer information om sjukresor och kontaktuppgifter på 1177.se.