Indelning i kategorier för appen Care to Translate Clinic

Här ser du indelningen i kategorier för introduktion av appen. Varje kategori har en gemensam huvudspellista, men samtliga verksamheter kommer åt alla spellistor.
Införandet av appen sker inom kort i verksamheterna. Mer information kommer.

Verksamheterna är av praktiska skäl indelade med olika inloggning och prioriterade spellistor i nedanstående områden: 

 • Vaccinationscentraler
 • Röntgen
 • Folktandvården
 • Infektion
 • Ambulans
 • Akutmottagningar
 • Laboratorier
 • Förlossning, BB
 • Gyn, Mödrahälsovården
 • Vårdcentraler
 • Medicinkliniker, Patienthotellet
 • Kirurgi
 • Barn och ungdom, BVC
 • Rehabilitering

Superuser som missat introduktion kan också delta i webbinarier som hålls en gång i månaden. Tider kommer här inom kort.

När appen är införd i alla verksamheter kommer det finnas möjlighet för superuser att framföra egna önskemål samt dela upp i fler områden om det visar sig nödvändigt.