Patientforum

Patientforum är en plats dit patienter, närstående och personal kan komma för att ställa frågor och få information som rör hälso- och sjukvården.

Verksamheten finns vid huvudentrén på Centralsjukhuset Karlstad och vid receptionerna på sjukhusen i Arvika och Torsby. Patientforum är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken, receptionerna och vårdinformatören. 

Tillbaka till Administration