Lingua Communications

Boka via Lingua Communications webbplats.

Boka via telefon första gången. Då får man verksamhetens kundnummer och får uppge sin funktionsbrevlåda.

Boka online-tolk via Lingua Communications webbplats

Boka videotolk.

Telefonnummer: 08-410 96 300 

Avvikelser mejlas till: kundservice@linguacom.se med kopia till tolk@regionvarmland.se