Vårdinformatör

Vårdinformatören kan du kontakta för vägledning i vården när det gäller valmöjligheter, vårdgaranti, patienträttigheter och andra allmänna frågor som rör hälso- och sjukvård.

Telefonnummer 054-61 43 83 eller mejl vardinformator@regionvarmland.se

Tillbaka till Administration