Service och IT

Cosmic Link

Användarstöd om Cosmic Link.

Medicinsk teknik

Arbetar med våra medicintekniska utrustningar.

E-tjänster

1177 vårdguidens e-tjänster för vårdpersonal.

E-post hemifrån

Som anställd i Region Värmland har du möjlighet att logga in hemifrån för att läsa dina mejl.

För medarbetare

För åtkomst till e-post, portalen och Heroma.

Parkering för personal

Här hittar du information om vad som gäller för personal som parkerar på någon av Region Värmlands parkeringar.

Serviceanmälan - lokaler och utrustning

Här anmäler du behov av service och lägger beställningar om lokaler och dess utrustning.

Teknisk beredskap för hjälpmedel

Region Värmland och länets kommuner har en gemensam teknisk beredskap på helger för hjälpmedel.

Helikopterflygplats

Det finns en helikopterflygplats på Centralsjukhuset i Karlstad och en på Sjukhuset i Torsby.

Felanmälan tele och IT

Länken fungerar endast för dig som är uppkopplad på Region Värmlands nätverk.

e-Tjänstekort

Länken fungerar endast för dig som är uppkopplad på Region Värmlands nätverk.

Meddelanden om driftinformation

Länken fungerar endast för dig som är uppkopplad på Region Värmlands nätverk.