Statisk elektricitet

Problemen med statisk elektricitet har engagerat medicintekniker i hela Sverige. Medicinsk teknik har följt diskussionen och vill i dagsläget inte rekommendera ett totalförbud av dessa plastskor.

Medicinsk teknik ber dock verksamheterna inom Region Värmland att vara uppmärksamma på problemen med statisk elektricitet och se över val av kläder och skor om man har stora problem.

Har ni frågor i ärendet kan ni kontakta medicinsk teknik.