Begränsad åtkomst till landstingets fjärråtkomst och Cosmic Link

19/2 kl. 18.00-22.00 Begränsad åtkomst till landstingets fjärråtkomst och Cosmic Link

Onsdag den 19 februari mellan klockan 18.00-22.00 sker en uppgradering av vår fjärråtkomstplattform. Kortare störningar kan förekomma för Big-IP Edge Client VPN, https://portal.regionvarmland.se och https://link.liv.se under denna tid.