15/3 Bugg vid uppdatering av information om Link-användare

En bugg har upptäckts som berör Link-användare. Om uppgifter som t.ex. telefonnummer uppdateras för användare i HSA-katalogen så uppdateras inte användarens telefonnummer i Cosmic.

Att aktivera och inaktivera Link-användare fungerar normalt men om t.ex. telefonnummer uppdateras för användare i HSA så uppdateras inte användarens telefonnummer i Cosmic. En hotfix som ska åtgärda buggen är planerad inom cirka två veckor.

För mer information kontakta Therese Wikström, therese.wikstrom@regionvarmland.se.