Behörighetsbeställning

Det är närmaste chef som beslutar om behörighet till Cosmic Link. För att behörigheten ska kunna läggas upp i Cosmic Link måste personen vara upplagd i HSA-katalogen av den kommunala HSA-administratören. Instruktioner finns i dokumentet Cosmic Link användaradministration på sidan Dokument och instruktioner.

Beställningen görs via formuläret Anmälan/avregistrering behörighet i Cosmic.

För att användare ska ha rätt behörighet är det viktigt att anmäla när någon slutar eller får förändrad behörighet. Det anmäls via formuläret ovan. Kom ihåg att även ta bort en person som avslutas från er HSA-katalog.