Parkering för personal

Här hittar du information om vad som gäller för personal som parkerar vid Centralsjukhuset Karlstad.

Betala parkering med e-tjänstekort på Centralsjukhuset Karlstad

För att kunna parkera på centralsjukhusets personalparkeringsplatser med bom måste du använda ditt e-tjänstekort. För att kunna öppna och stänga bommen måste du innan ha registrera ditt e-tjänstekort i parkeringssystemet Swappaccess. Du går då in i en portal och registrerar bland annat numret på ditt e-tjänstekort.

För att kunna parkera på centralsjukhusets personalparkeringsplatser med bom måste du använda ditt e-tjänstekort. Avgiften är 1.60 kr per timme vardagar kl 08.30-18.00. Du kan betala p-avgiften genom att registrera ett VISA eller Mastercard-kort i Swappacess, kort som måste vara öppna för internetköp.

Från och med 10 mars 2018 går det även att betala via faktura. Har du redan registrerat ett betalkort och i stället vill betala via faktura, läs mer via länken nedan.

Det är viktigt att du följer instruktionen när du registrerar ditt kort.

Parkeringstillstånd Sommarro och NWT-huset

Region Värmland har även parkeringsplatser på Sommaro och vid NWT-huset och där parkerar medarbetare gratis med ett parkeringstillstånd väl synligt i rutan. De gamla parkeringstillstånden kan användas. Om du inte har ett sådant p-tillstånd måste du fylla ett tillfälligt parkeringstillstånd som ska undertecknas av din chef. Parkeringstillståndet kan skrivas ut från intranätet. (Länken fungerar bara för dig som kommer åt regionens intranät med inloggning).

På de parkeringsplatser där det finns en bom måste du betala med e-tjänstekort (se ovan).

Parkeringsgarage Klarälvsentrén

Mellan klockan 20.00 och 08.00 gäller vanlig personaltaxa i parkeringsgaraget, 1.60 kr per timme för personal som har e-tjänstekort och är registrerad i parkeringssystemet Swappaccess. Övrig tid på dagen är kostnaden 8 kronor per timme. I garaget finns cirka 150 platser.

För frågor och synpunkter

parkeringcsk@regionvarmland.se

Ny strategi för parkeringsplatser vid sjukhus och större vårdcentraler

Regionstyrelsen antog i mars 2019 en övergripande strategi för hur parkeringsplatser vid regionens sjukhus och större vårdcentraler ska prioriteras. Ta del av den nya strategin via länken nedan.
Del av parkeringsplatsen på Sommarro blir under hösten och vintern 2019-2020 en byggarbetsplats. Vidare pågår en tvist med skatteverket om parkeringsavgiftens storlek. Läs mer om parkeringssituationen på Centralsjukhuset i en intevju med Region Värmlands fastighetschef.

Här kan du ta del av strategin och intervjun med fastighetschefen