Till startsidan

Leveransproblemen beror på brist på råmaterial, gummi. Invacare har försökt hitta andra alternativ men inte lyckats.