Till startsidan

Årets vinnare

Grattis till vårdavdelning 5 och 6 som är årets vinnare av hygienpriset!

Smittskydd Värmlands motivering

  • Avdelningarna arbetar med ett stort patientfokus genom engagerade hygienombud och avdelningschefer.
  • De arbetar tillsammans med hygienrutiner på ett konstruktivt sätt där de kontinuerligt utbildar och påminner personalgruppen.
  • På avdelningarna arbetar man aktivt med kulturfrågor och har en god dialog gällande hygienfrågor.
  • Man jobbar aktivt för att förebygga vårdrelaterade infektioner och utvärderar vad som kan förbättras.

Läs mer om vårdhygien på Smittskydd Värmlands hemsida