Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Världsaidsdagen 1 december

Världsaidsdagen 1 december

En person med välbehandlad hiv kan ha sex, kärlek och bilda familj som vilka andra människor som helst och leva ett långt och bra liv.
Smittskydd Värmland vill uppmärksamma Världsaidsdagen (WAD), den 1 december.

Affisch World Aids Day, Världsaidsdagen, 1 december, från Folkhälsomyndigheten.

Världsaidsdagen (Folkhälsomyndigheten)

Världsaidsdagen den 1 december uppmärksammas årligen internationellt för att skapa medvetenhet om hiv och aids. Trots att kunskapsläget har förändrats både medicinskt och juridiskt, möts fortfarande många som lever med hiv av negativa attityder och diskriminering.

Hiv är en kronisk sjukdom som inte kan botas, men tack vare effektiva mediciner kan virusnivåerna sänkas så att de blir omätbara. Risken att smitta någon annan är då minimal.

En person med välbehandlad hiv kan ha sex, kärlek och bilda familj som vilka andra människor som helst och leva ett långt och bra liv.

En person med välbehandlad hiv behöver inte berätta om sin hivinfektion innan sex och inte heller använda kondom. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna.

Kondom rekommenderas ändå eftersom den skyddar:

  • i de fall där personen inte ännu känner till sin hivstatus
  • mot andra sexuellt överförbara infektioner
  • mot oönskade graviditeter.

Detta gäller för både personer med och utan hivinfektion.

Vid tillbud med risk för blodsmitta som till exempel stick och skärskador samt sprutdelning, är smittrisken från en person med välbehandlad hiv inte lika väl studerad och smittsamhet kan därför inte helt uteslutas.

Om en infekterad person inte får behandling, försvagas immunförsvaret efter en tid och ovanliga infektioner eller cancer kan utvecklas. Detta sena tillstånd kallas aids. De flesta personer som har hiv idag kommer aldrig att utveckla aids om man upptäcker infektionen i tid.

Hur smittar hiv?

De flesta med hiv har smittats genom oskyddat sex. Blod med hiv är smittsamt och hiv kan föras över från en person till en annan vid blodtransfusion, nålstick eller om man använder samma injektionsverktyg. Risk för smitta finns också om blod med hiv kommer i kontakt med slemhinnor i öga, näsa, mun eller på öppna sår. Hiv kan överföras från mor till barn under graviditet, förlossning och amning. Är hivinfektionen hos modern känd kan man nästan helt få bort risken för barnet genom att medicinera och att avstå från amning.

Den som får hiv vet oftast inte om det till en början. Risken att viruset överförs är störst när en person precis fått en hivinfektion. De flesta får sjukdomen från någon som inte själv vet om sin hivstatus. Ungefär hälften får en så kallad primärinfektion en till fyra veckor från överföringstillfället och får ofta samma symtom som många andra virusinfektioner ger. Personen kan till exempel få halsont, feber, utslag och svullna lymfkörtlar. I övrigt ger ofta hiv inga symtom förrän efter flera år. Det är därför viktigt att testa sig - både för sin egen skull och för andras.

Hivprevention

Pågående konflikter i världen, som coronapandemin och kriget i Ukraina, har lett till att behandling och vård till personer med hiv har reducerats. Det gäller även testning och förebyggande insatser.

Det är viktigt att den globala kampen mot hiv inte fortsätter att tappa fart.

År 1996 startade Förenta Nationerna (FN) UNAIDS för att stärka och samordna arbetet för hiv och aids. Sverige strävar även efter att uppnå UNAIDS så kallade 95-95-95-mål om resultat som ska uppnås till 2030:

  • 95 procent av alla som lever med hiv ska känna till att de har hiv.
  • 95 procent av alla som har hiv ska ha tillgång till behandling mot hiv.
  • 95 procent av dessa ska ha välinställd behandling med omätbara virusnivåer.

Strategin sätter individen i fokus för att få det globala arbetet i fas. Den går ut på att identifiera, reducera och eliminera ojämställdheter som skapar barriärer för personer som lever med och påverkas av hiv, samt hindrar länder och samhällen från att eliminera aids. Målet är att eliminera aids som ett folkhälsohot till 2030.

Kom ihåg!

Det är viktigt att testa sig om man haft oskyddat sex! Både för sin egen skull och för andras. Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot hiv, andra sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Om du vill ta ett hivtest – kontakta till exempel STI-mottagningen i Karlstad, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. Det är gratis att testa sig för hiv. Behandling med virushämmande läkemedel vid hiv är också gratis.

Läs mer om hiv och vart du kan vända dig för provtagning på 1177.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats