IT-stöd

Förfrågningsunderlaget ställer ett antal krav på IT-system och kringliggande tjänster.

IT-stöd för Hälsoval Värmland

 

Här beskrivs anslutningsprocessen för de olika aktiviteter som ska göras för att vårdgivare ska kunna anslutas till de system som Hälsoval Värmland kräver. Processen är uppdelad i fyra olika steg som beskrivs i bilden nedan