Rutiner

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Cosmic
Alla som ingår i Hälsoval Värmland skall journalsystemet Cosmic användas.

Cosmic-kassan
Vårdgivare i Hälsoval Värmland använder sig utav Cosmic-kassan för att fakturera sina patienter som ingår i uppdraget för Hälsoval Värmland. Rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det landstingets avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan
Privata vårdgivare i Hälsoval Värmland använder sig av LiV-kassan för att ta betalt utav sina patienter som ingår i uppdraget för Hälsoval Värmland i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Hälsoval Värmland (tex. företagshälsovård, utomlänspatienter, utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin hur man använder sig av LiV-kassan finns i dokumentet till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det landstingets avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK
Privata vårdgivare i Hälsoval Värmland ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel
För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterad information.