IT-stöd

Förfrågningsunderlaget ställer ett antal krav på IT-system och kringliggande tjänster.

IT-stöd för Vårdval vårdcentral

Här beskrivs anslutningsprocessen för de olika aktiviteter som ska göras för att vårdgivare ska kunna anslutas till de system som Vårdval vårdcentral kräver. Processen är uppdelad i fyra olika steg som beskrivs i bilden nedan