Vårdvalsråd


Här hittar du minnesanteckningar, kallelser och bilagor från våra Vårdvalsråd.

2019


Minnesanteckningar

2019-01-31
2019-03-07
2019-03-28
2019-05-23
2019-09-05
2019-10-24

 

Kallelser
2019-01-31
2019-03-07
2019-03-28
2019-05-23
2019-09-05
2019-10-24
2019-11-21

 

Bilagor
Börjes bilder
Rutin remiss privat fhv
FHV samverkansavtal
Tillägg PUB-avtal

1177 Vårdval
Rapport AVC i vårdval vårdcentral


2019-03-28
Beslut ny organisation
Läkemedel
Spirometri
KPP bilaga 1
KPP bilaga 2
KPP bilaga 3

 


2019-03-07
Certifiering astma, allergi KOL
Cerrtifiering diabetes
Certifiering minnesmottagning
Försäkringmedicin
Presentation uppdrag jour och beredskap

 

2018 
Minnesanteckningar

2018-01-25
2018-03-12
2018-03-29
2018-04-26
2018-05-31
2018-08-30
2018-09-27
2018-10-25
2018-11-29

Kallelser
2018-01-25
2018-03-12
2018-03-29
2018-04-26
2018-05-31
2018-08-30
2018-09-27
2018-10-25
2018-11-29

Bilagor 2018-11-29
FQ 2018-11-29
Presentation ersättningar 2018-11-29
Kallelseprognos ck 2018+2019 till HV-rådet 20181129.xlsx

 

 

Bilagor 2018-09-27
Nya regler från FK
Pågående utvecklingsarbeten inom Barn och unga med aktuell lägesbeskrivning
Patientenkät

Bilagor 2018-08-30
Service prisjusteringar 
E-tjänster PSA-provtagning
Provpaket och provprofiler i Cosmic
Översyn hälsovalet

Bilagor 2018-05-31
Certifiering Astma/Kol
Patientsäkerhetsenheten
Försäkringsmedicinska kommittén

Bilagor 2018-03-29

Samverkansavtal sjukvårdprodukter
FHV Samverksansavtal
Jourmottagningar (läkemedelsenheten)
Överenskommelse (ökad tillgänglighet inom barnhälsovården)

Bilagor 2018-03-12
SIP Hälsovalsråd 12 mars
Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalen inför 2019 hälsovalsrådet
Ceremoni certifiering astma, allergi och KOL 180312
Certifiering demens 20180312
Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalen inför 2019 hälsovalsrådet.pptx

 

Bilagor 2018-01-25
Asyl och kommunmottagna
Antal FaR 2017
Budgetförslag
Samordnande SSK
Samordnande ssk hälsovalsråd
Årsuppföljning hälsoval värmland
Sammanställning RG antal 2017

2017

Minnesanteckningar
2017-01-26
2017-02-23
2017-05-24
2017-08-31
2017-09-27
2017-10-26
2017-11-30

Kallelser
2017-01-26
2017-02-23
2017-05-24
2017-08-31
2017-09-28
2017-10-26
2017-11-30

Bilagor januari
Antal listade per tjänst och per specialist i allmänmedicin
Handsledning CDA - Rehabstöd
Kvalitetssäkring ACG
Screening BVC

Bilagor februari
Samverkan vid utskrivning
Rehabiliteringskoordinatorer

Bilagor maj
Rapport efter journalgranskning
Ramförstärkning BHV 2107
En förälder blir till
Information från IT

Bilagor augusti
Primärvårdens utveckling, Vendela
Presentation av projekt SKL
SKL Tillgänglighet i primärvård-Slutrapport 1.0
SKL Tillgänglighet i primärvård-Utvidgad modell2.0 bilaga
SKL Tillgänglighet i primärvård-Utvidgad modell2.0
SKL Tillgänglighet i primärvård-Utvidgad modell1.0
SKL Risklista Steg på vägen
SKL Delprojektrapport patientupplevd tillgänglighet

Bilagor september
Läkemedelsgenomgångnar primärvården
Cosmic utdata
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård
Riktlinje för samverkan vid utskrivning från slutenvården i Värmland

Bilagor september
Nytt och på gång, Mathias Karlsson, öppenvårdschef
KPP