Närområdesplan

Varje kommun bildar ett närområde. Det finns således 16 närområden inom Vårdval vårdcentral. Här nedan finns den senaste versionen av alla kommuners närområdesplan.