Hälsoval Värmland

I Värmland startade vårdvalssystemet den 3 maj 2010. Beslutet togs i landstingsfullmäktige den 9 juni 2009.

Patientens vårdval

Alla folkbokförda i Värmland har möjlighet att välja vårdcentral. Det finns möjlighet att byta vårdcentral när man vill och även till vårdcentral utanför Värmland.

Som nyinflyttad eller nyfödd blir personen placerad på den vårdcentral som ligger närmast den adress där personen är folkbokförd. Inom Region Värmland kan ingen bli nekad sitt önskemål av vårdcentral. Vårdcentralens resurser ska anpassas efter antal patienter.

Ett brett uppdrag

De leverantörer som etablerar vårdcentraler inom Vårdval vårdcentral ska erbjuda ett brett utbud. Detta innebär bland annat:

  • Allmänmedicinsk inriktning inklusive distriktssköterskemottagning
  • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Barnhälsovård, mödrahälsovård, ungdomsmottagning och familjecentral
  • Åtagande om psykisk ohälsa
  • Medicinsk fotvård
  • Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
  • Jouråtagande

Lika uppdrag och ersättning

De vårdcentraler som tecknar avtal med Region Värmland får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. De vårdcentraler som uppfyller Region Värmlands krav och villkor blir godkända. Region Värmland har rätt att återkalla ett godkännande om leverantören inte lever upp till kraven.