Förfrågningsunderlag

Här finner du förfrågningsunderlaget som gäller för vårdval fysioterapi.

Bilaga 4 Krav och kvalitetsbok fysioterapi - ersättningssystem 2021.1.pdfFör att etablera sig inom Region Värmlands valfrihetssystem måste vårdgivaren uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget för vårdval fysioterapi består av två delar:

  1. Allmänna villkor vid vårdval.
  2. Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering.

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2021

Del 1 Allmänna villkor

Del 2 Krav- och kvalitetsbok Vårdval fysioterapi 2021 (pdf)

 

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2020

Del 1, Allmänna villkor (pdf)

Del 2 Krav och kvalitetsbok Vårdval Fysioterapi 2020 (pdf)

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2019

Del 1, Allmänna villkor (pdf)

Del 2, Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering (pdf)