Förfrågningsunderlag

Här finner du förfrågningsunderlaget som gäller för vårdval fysioterapi

För att etablera sig inom Region Värmlands valfrihetssystem måste vårdgivaren uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget för vårdval fysioterapi består av två delar:

  1. Allmänna villkor vid vårdval.
  2. Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering.

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2020.

Del 1, Allmänna villkor

Bilaga 1:1 del 1 Avtalsmall

Bilaga 1:2 del 1 IT

Del 2 Krav och kvalitetsbok Vårdval Fysioterapi 2020 

Bilaga 1 del 2 definitioner

Bilaga 2 del 2 förteckning ej gällande delar del 1

Bilaga 3 del 2 uppföljningsplan

 

Ersättningar för 2020 års förfrågningsunderlag beslutas under nov/dec 2019.

 

 

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2019.

Del 1, Allmänna villkor

Bilaga 1:1 del 1 Avtalsmall

Bilaga 1:2 del 1 IT

Del 2, Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Bilaga 1 del 2 definitioner

Bilaga 2 del 2 förteckning ej gällande delar del 1

Bilaga 3 del 2 uppföljningsplan

Bilaga 4 del 2 ersättning

Bilaga 5 del 2 verksamhetsinriktningar

 

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2018. Utlagt 2017-12-22

Del 1, Allmänna villkor

Bilaga 1:1 del 1 Avtalsmall

Bilaga 1:2 del 1 IT

Del 2, Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Bilaga 1 del 2 definitioner

Bilaga 2 del 2 förteckning ej gällande delar del 1

Bilaga 3 del 2 uppföljningsplan

Bilaga 4 del 2 ersättning

Bilaga 5 del 2 verksamhetsinriktningar

 

 

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2017 enligt fullmäktigebeslut 2016-11-30 och budgetfördelning i landstingsstyrelsen 2016-12-13. Utlagt 2016-12-21.

Del 1, Allmänna villkor

Bilaga 1:1 del 1 Avtalsmall

Bilaga 1:2 del 1 IT

Del 2, Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Bilaga 1 del 2 definitioner

Bilaga 2 del 2 förteckning ej gällande delar del 1

Bilaga 3 del 2 uppföljningsplan

Bilaga 4 del 2 ersättning

Bilaga 5 del 2 verksamhetsinriktningar