IT-stöd för Vårdval Fysioterapi

Förfrågningsunderlaget ställer ett antal krav på IT-system och
kringliggande tjänster.

Här beskrivs anslutningsprocessen för de olika aktiviteter som ska göras för att vårdgivare ska kunna anslutas till de IT-system som Vårdval Fysioterapi kräver.

Förberedelser

Förberedelserna handlar bland annat om att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO, ansluta till HSA-katalog samt IT-stöd och teknik. Läs mer förberedelser genom att klicka här.

Steg 3: Utbildning

Landstinget erbjuder utbildning och support för de tjänster som levereras. Anmälan till utbildning bör göras i god tid till IT innan start av verksamhet.

Steg 4: Konfiguration och uppstart

För att kunna färdigställa Cosmic och erbjuda inloggning i Landstingets portal behöver vi bland annat ditt HSA-id. Läs mer om konfiguration och uppstart genom att klicka här.