Rutiner

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Vårdval Fysioterapi.

Rutiner

Cosmic
Alla som ingår i Vårdval Fysioterapi skall journalsystemet Cosmic användas, rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information.

Cosmic-kassan
Vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig utav Cosmic-kassan för att fakturera sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval Fysioterapi . Rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det Regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan
Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig av LiV-kassan för att ta betalt utav sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval Fysioterapi  i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Vårdval fysioterapi (tex. företagshälsovård, utomlänspatienter, utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin hur man använder sig av LiV-kassan finns i dokumentet till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det Regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK
Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel
För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterad länkar.