Vårdvalsråd

 

Vårdvalsrådets syfte är att utveckla Vårdval Fysioterapi som system. Vårdvalsrådet är en beredande instans inför beslut inom Vårdval Fysioterapi av enhetschefen för Vårdvalsenheten och hålls 2 ggr/år. Verksamhetsutvecklaren för Vårdvalsenheten är sammankallande och övriga deltagare är enhetschefen för vårdvalsenheten, controller från Vårdvalsenheten samt verksamhetschefer inom Vårdval Fysioterapi.

 

Minnesanteckningar

2019-11-14
2019-05-13


2018-10-25
2018-04-23

2017-10-25
2017-05-18


2016-10-07
2016-03-18

2015-09-07

 

Bilagor

2018-11-14
Vårdvalsråd Lars Gohde
Flödesschema Sofia Ceder
Vårdvalsråd Ulrika Thufvesson


2019-05-13
Vårdvalsråd Jenny Aschberg
Ekonomi Charlotta Torheim
Försäkringsmedicin Caisa Hedlund

2018-10-25
FKs nya krav på ID-handling vid nordisk patient
LiV IT-säkerhet
PP vårdvalsråd Jenny Aschberg

 


2018-04-23
Vårdvalsråd Jenny Achberg
Riktlinjer för utredning och behandling med multimodal rehabilitering
GDPR - nyheter och förberedelser
RIV presentation till Landstinget april - 2018
Kvalitetskrav för MBT på vårdcentral 2018-01-01

 

2017-10-25
Riktlinjer för KBT
Riktlinjer för utredning och behandling med multimodal rehabilitering 2017
Vårdrutin Artrosskola personer med höft- och knäartros
Postop höftplastik
Postop knäplastik
Kvalitetskrav för MBT på vårdcentral
Presentation vårdvalsråd
Riktlinjer för  KBT behandling vid lindriga och medelsvåra psykiska besvär
VÅP-12189-v.1.0_Höft-_och_knäartros_–_diagnostik_och_behandling
Vårdvalsråd IT
Statistik vårdvalsråd okt 2017

 

2017-05-18
Agenda med info
Jämförelse Vårdval Fysioterapi 2015-2016
Vårdvalsråd 207-05-18 Jenny Aschberg
IT - Vårdval Fysioterapi

 

2016-10-07
Revidering av förfrågningsunderlag
Vårdvalsråd 7 okt 2016
Rehabiliteringskoordinatorfunktionen
Presentation av R 8.1
Närvårdsavdelningarna
Fysioterapins vårdvalsråd
SHJ avtal
PUB avtal

 

2016-03-18
Utvärdering vårdval fysioterapi 2015
1177 vårdguidens e-tjänster
BOA-statistik

LiV IT-säkerhet Vårdval Fysioterapi 2018-10-25.pdf