Mödra- och barnhälsovård

Mödra- och barnhälsovård är en resurs och ett stöd till alla vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Enheten arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av verksamheterna på barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar och familjecentraler i Värmland. Har du frågor, kontakta gärna någon av våra verksamhetsutvecklare inom respektive område.

När ditt barn blir sjukt

Informationsbrochyren När ditt barn blir sjukt (pdf) delas ut av förskolepersonal till föräldrar. Den innehåller råd för att avgöra om barnet är tillräckligt friskt för att gå till förskolan.

Vill du bli kulturtolk och/eller kulturdoula?

Läs mer om projektet gällande kulturtolk och kulturdoula.