Graviditetsenkät

Syftet med enkäten är att fånga gravida och nyblivna mammors upplevelser för att förbättra vården. Enkäten är framtagen av SKR, Sveriges kommuner och regioner, samt är en del av regeringens satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Enkäten pågår till och med 2022.

Enkäten består av tre delar och skickas till kvinnor som:

  • Är i graviditetsvecka 25.
  • Fött barn för 8 veckor sedan.
  • Fött barn för 1 år sedan.

Enkäten skickas ut via 1177.se, därför är det viktigt att kvinnorna vet hur de loggar in på 1177.se samt har slagit på sina aviseringar.

Enkätfrågorna handlar om kvinnornas hälsa och upplevelse av vården.

Resultaten

Resultaten kommer att återföras till verksamheterna löpande, genom systemet för Nationell Patientenkät (www.patientenkat.se). Varje vårdenhet inom mödrahälsovård och förlossning kommer att kunna logga in och följa sina resultat. Informationen kommer också att vara tillgänglig via Graviditetsregistret, mer information kommer att finnas på registrets webbplats. Resultaten kommer att kommuniceras externt en eller ett par gånger per år av SKR.

Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar i mödrahälsovården?

Mödrahälsovården är de gravidas första kontakt med Graviditetsenkäten. Berätta gärna redan på inskrivningssamtalet att Graviditetsenkäten finns, vad den är och varför den är viktig. Ge information om hur de registrerar ett konto och anger kontaktuppgifter på 1177.se. Här finns en lathund för hur inloggningen går till.

För att de gravida ska få enkäten krävs en registrering i Graviditetsregistret. Här finns en rutin för hur det ska gå till.

Vid graviditeter som avslutas innan vecka 22+0 måste detta registreras manuellt i Graviditetsregistret, annars kommer kvinnan att få enkäten i vecka 25.

Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar i barnhälsovården?

Två av tre delenkäter går ut efter förlossning. Därför är barnhälsovården en mycket viktig informationskanal. Vid besöket åtta veckor efter förlossning samt eventuellt vid ettårskontrollen, ta upp Graviditetsenkäten, ge information samt fråga om personen har en inloggning och kontaktuppgifter på 1177.se. Här finns lathund för inloggning.

Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar på förlossningsklinik?

De viktigaste informationstillfällena för Graviditetsenkäten är i mödrahälsovården och barnhälsovården, inte minst för att kvinnorna mottar så mycket annan information under sin tid på förlossningen och BB. Viktigt för dig som jobbar på förlossningsklinik är att känna till att Graviditetsenkäten finns, samt vid vilka tillfällen under och efter graviditet den går ut.

 

Lathund för inloggning 

Lathunden beskriver hur man loggar in och lämnar sina kontaktuppgifter på 1177.se i 5 steg.
Enkelsidig PDF att skriva ut eller använda vid datorn när man sitter patientmötet.

 

Informationsmaterial

Powerpointpresentation om enkäten. Presentationen vänder sig till dig som arbetar i vården.

Frågor och svar - ett dokument som vänder sig till dig som arbetar i vården och får frågor om enkäten.

Informationsblad A5

 
Foldern finns på arabiska, engelska, farsi, finska, franska, spanska, svenska och somaliska. 

Affisch


Kontakta Christine Wretman, kommunikationsavdelningen för beställning av folder eller affisch, christine.wretman@regionvarmland.se