Palliativa rådet i Värmland

Palliativa rådet representeras av nyckelpersoner som är med och formar den palliativa vården i Värmland.

 • Marinette Moberg, ordförande
  Verksamhetschef, onkologikliniken
 • Cristina Jönsson, sekreterare 
  Samordnare palliativa frågor, onkologikliniken
 • Hans Bertil Hermansson
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Storfors kommun
 • Jessica Bergman 
  Verksamhetschef, Årjängs kommun
 • Viktoria Khalili
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Karlstads kommun
 • Linnea Grankvist
  Utvecklingsledare, Region Värmland
 • Maria Norén Eriksson
  Biträdande verksamhetschef/avdelningschef, kirurgmottagningen, Arvika sjukhus
 • Eva Dahlén
  Verksamhetschef, kirurgi- och medicinkliniken, Torsby sjukhus
 • Madelene Johanzon
  Enhetschef, område öppenvård
 • Elisabeth Myrén
  Avdelningschef, avdelning 11, barn- och ungdomsmedicin
 • Ola Hallen
  Verksamhetschef, hjärt-akutmedicinkliniken
 • Cecilia Riemersma 
  Överläkare, kvinnosjukvården
 • Vakant 
  Medicinkliniken
 • Anna-Karin Larsson
  Verksamhetschef, njurmedicin
 • Marita Toreheim Kase
  Verksamhetschef, NR-kliniken
 • Eva Möllberg
  Verksamhetschef, rehabiliteringsenheten, Centralsjukhuset Karlstad
 • Christiane Ricken
  Medicinskt ledningsansvarig (MLA), palliativa konsultteamen, onkologikliniken