Rutiner och instruktioner - palliativ vård

Gemensamt för alla konsultteamen

PICC-line skötsel 

 

Rutiner och riktlinjer per respektive konsultteam

Palliativt konsultteam Arvika

Kontaktrutin - palliativa konsultteamet, Arvika

 

Palliativt konsultteam Karlstad

Instruktion för Trygghetslåda

Kontaktrutin - Palliativa konsultteamet, Karlstad

 

Palliativt konsultteam Kristinehamn

Kontaktrutin - palliativa konsultteamet, Kristinehamn

 

Palliativt konsultteam Säffle

Kontaktrutin - palliativa konsultteamet, Säffle

 

Palliativt konsultteam Torsby

Kontaktrutin - palliativa konsultteamet, Torsby