Samverkanskontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin

Kontakten avser samverkan på en övergripande, verksamhetsnivå, inte i enskilda ärenden. I enskilda ärenden ska alltid fast vårdkontakt kontaktas.

Barn- och ungdomspsykiatrin har utsett kontaktpersoner för samverkan med de värmländska kommunerna enligt nedanstående förteckning.

Arvika, Eda, Årjäng, Säffle, Grums och Kil

Anna Tång, NP-mottagning 1
E-post: anna.tang@regionvarmland.se

Forshaga, Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors

Carina Branhammar , allmän barnpsykiatrisk mottagning
E-post: carina.branhammar@regionvarmland.se

Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Storfors och Filipstad

Anna Tång, NP-mottagning 1
E-post: anna.tang@regionvarmland.se

Socialtjänstens kontaktpersoner familjevåld

Lis Kvernbakken, kurator och leg psykoterapeut allmän barnpsykiatrisk mottagning
E-post: lis.kvernbakken@regionvarmland.se

Hanna Einarsdottir, kurator och familjeterapeut intensiva insatser
E-post: hanna.einarsdottir@regionvarmland.se

Caroline Skagersten, kurator och grundläggande kbt-terapeut allmän barnpsykiatrisk mottagning
E-post: caroline.skagersten@regionvarmland.se

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval