Vårdgivare med vårdavtal

Detta avtal, lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) reglerar villkor mellan vårdgivare och Region Värmland.

Ersättningssystemet

För att ersättning ska kunna utbetalas krävs att filuttag skickas in till Region Värmlands ersättningssystem senast den 5:e varje månad. Det samma gäller för direktregistrering i ersättningssystemet.

Samtliga vårdgivare med vårdavtal har egna vårdadministrativa system som inte Region Värmland ansvarar för. 

Däremot ansvarar Region Värmland för de filuttag från respektive vårdadministrativt systems registreringar och som genererar ersättning till regionens ersättningssystem. Vårdgivarna ska också registrera frikortsbesök i systemet för detta.