Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Kommuner och region ska samarbeta kring och med patienter vid in- och utskrivning från sjukhus, för att erbjuda en god och säker vård och omsorg med kontinuitet. Övergången mellan olika vårdgivare ska ske så smidigt som möjligt för patienten.

Styrande dokument


Checklistor

Checklista inför utskrivning

Cosmic Link

Användarinformation om Cosmic Link.

Reservrutiner Cosmic Link

Nedanstående dokument kan skrivas ut och användas vid driftstopp. Telefonen används för kommunikation. Ifyllda reservrutinblanketter dokumenteras in i Link så snart driftstoppet är över.

Instruktioner och rutiner

Avvikelser

Denna avvikelserapport (pdf) gäller mellan kommun och region i samverkansfrågor. Skriv ut efter att du har fyllt i den och skicka till adressen som står i formuläret.

Läkemedel vid in- och utskrivning

Patienten ska inför hemgång förses, enligt överenskommelse, med läkemedel som räcker tills de kan skaffas från apotek eller levereras från Dos.