Meddix SVP

Meddix SVP är det it-stöd som gemensamt används av kommuner, regioner och privata vårdgivare för meddelandehantering i samband med vårdplanering vid utskrivning från slutenvård.

Vanliga frågor och svar

Meddix SVP  primärvård-kommun

Meddix SVP - slutenvård