Cosmic Link

Cosmic Link ersatte Meddix SVP och Meddix Öppenvård i december 2018.

Cosmic Link har ersatt både Meddix SVP och Meddix Öppenvård vid utskrivningsplanering från slutenvård respektive vid framtagande av en samordnad individuell plan (SIP). Cosmic Link är en modul till landstingets journalsystem Cosmic och hämtar viss information därifrån. Link har också stöd för den nya Samverkanslagen, vilket underlättar det nya arbetssättet och leder till färre arbetsmoment.