Aktuell status

Här publiceras aktuell information om Cosmic Link som till exempel nyheter, kända fel och eventuella workarounds.

Omstart Cosmic 24 maj

En omstart av Cosmic kommer att göras kl 16.00 fredag 24 maj. Driftstörningar beräknas förekomma fram till kl 16.20.Cosmic Link kommer påverkas under den tiden.

 

Driftstopp i Cosmic 4 juni

Observera att nästa driftstopp i Cosmic sker på tisdag den 4 juni kl.22.30 till kl.02.30. Cosmic Link kommer vara otillgängligt under driftstoppet.

 

ÅTGÄRDAT: Störningar i telefonin 8 maj 

Störningarna i telefonin är nu åtgärdade och det går återigen att kontakta supporten enligt vanlig rutin.

 

Störningar i Cosmic 3 maj åtgärdade

Cosmic Produktion är åter i normal drift.

 

Tidigare kl 8.20:
Det är för närvarande störningar i Cosmic Produktion. Felsökning pågår och en omstart av miljön kommer att göras inom kort.

 

 

Driftstopp i Cosmic torsdag 11/4 kl 22.30 - 02.30

2019-04-04

Nyheter efter kommande uppdatering torsdag 11 april

  • Kolumnen U på ärendeöversikten rensas nu om en patient blir inskriven igen. Detta innebär att vi inte längre behöver stänga ner ett pågående samordningsärende om en patient blir återinlagd i slutenvården med ett pågående samordningsärende.
  • Patientens adress visas nu upp via tooltip om man håller muspekaren över namnet.

  • När ett samordningsärende startas från slutenvården via inskrivningsmeddelande så finns nu de kommunenheter som alltid ska vara påkopplade med per default under aktörer (bistånd, hemsjukvård, rehab).
  • Vad gäller psykiatrins patienter kommer slutenvårdens personal där att erhålla en lathund med de kommunenheter som är aktuella för psykiatrins patienter i respektive kommun. De behöver då koppla bort de inaktuella aktörerna samt lägga till de aktuella aktörerna i samband med att de skickar inskrivningsmeddelande i Cosmic Link.

2019-02-27

Nya enheter från 4 mars

Från och med 4 mars så kommer enheter från BUP (Barn och ungdomspsykiatrin), BUM (Barn och ungdomsmedicin) och BUH (Barn och ungdomshabiliteringen) att finnas tillgängliga I Cosmic Link. De kommer endast att använda Cosmic Link som ett verktyg för att kalla/kallas till SIP samt för dokumentation vid SIP möten.

 

2019-01-11

Ärendeöversikten

När en patient med ett samordningsärende skrivs ut från slutenvården rensas kolumnerna I (Inskrivningsmeddelande), U (Meddelande om utskrivningsklar) och K (Kallelse) i Ärendeöversikten.

Läs mer..

 

2019-01-02

Problem med Link är löst

Tidigare problem med kommunernas åtkomst till Cosmic Link är lösta.

 

2018-12-19

Inloggningsproblem lösta

De problem som fanns med att logga in i Cosmic Link är lösta.

 

2018-12-18

Utbildnings- och läsmiljöerna tillgängliga

Förutom produktionsmiljön är nu också utbildningsmiljön och läsmiljön åtkomlig för er alla som har åtkomst till Cosmic Link produktion.

Utbildningsmiljön

Används i utbildningssyfte för att träna i. Observera att ingen får registrera andra personnummer än de som ni tilldelas via referensnätverket. Notera att dessa ej är dedikerade till någon specifik kommun eller enhet inom LiV utan används av alla.

Läsmiljön

Används endast vid driftstopp av Cosmic produktion. Det är endast möjligt att läsa i denna miljö!

Cosmic link

Utseende efter att utbildnings- och läsmiljöerna lagts till. Tryck på F5 för att uppdatera webbläsaren om alla ikoner inte syns.

 

2018-12-09

Helgens uppgradering av Cosmic lyckades och Cosmic Link är installerat som planerat

Helgens uppgradering av Cosmic var lyckad. Cosmic Link finns tillgängligt och kan börja användas som planerat från måndag 10 december.