Aktuell status

Här publiceras aktuell information om Cosmic Link som till exempel nyheter, kända fel och eventuella workarounds.

2019-01-11

Ärendeöversikten
När en patient med ett samordningsärende skrivs ut från slutenvården rensas kolumnerna I (Inskrivningsmeddelande), U (Meddelande om utskrivningsklar) och K (Kallelse) i Ärendeöversikten.

Läs mer..

2019-01-02

Problem med Link är löst

Tidigare problem med kommunernas åtkomst till Cosmic Link är lösta.

2018-12-19

Inloggningsproblem lösta

De problem som fanns med att logga in i Cosmic Link är lösta.

 

2018-12-18

Utbildnings- och läsmiljöerna tillgängliga

Förutom produktionsmiljön är nu också utbildningsmiljön och läsmiljön åtkomlig för er alla som har åtkomst till Cosmic Link produktion.

Utbildningsmiljön

Används i utbildningssyfte för att träna i. Observera att ingen får registrera andra personnummer än de som ni tilldelas via referensnätverket. Notera att dessa ej är dedikerade till någon specifik kommun eller enhet inom LiV utan används av alla.

Läsmiljön

Används endast vid driftstopp av Cosmic produktion. Det är endast möjligt att läsa i denna miljö!

Cosmic link

Utseende efter att utbildnings- och läsmiljöerna lagts till. Tryck på F5 för att uppdatera webbläsaren om alla ikoner inte syns.

 

2018-12-09

Helgens uppgradering av Cosmic lyckades och Cosmic Link är installerat som planerat

Helgens uppgradering av Cosmic var lyckad. Cosmic Link finns tillgängligt och kan börja användas som planerat från måndag 10 december.