Ärendeöversikten

När en patient med ett samordningsärende skrivs ut från slutenvården rensas kolumnerna I (Inskrivningsmeddelande), U (Meddelande om utskrivningsklar) och K (Kallelse) i Ärendeöversikten.

När samma patient skrivs in igen vid ett nytt vårdtillfälle, med fortsatt pågående samordningsärende visas de gamla markeringar i kolumnerna I och U från det första vårdtillfället. Det ser då ut som om meddelanden redan är skickade i det nya ärendet, vilket är helt fel.

En tillfällig lösning är framtagen tills vi får en rättning av problemet. Se nedan för att undvika att Ärendeöversikten visar tidigare Inskrivningsmeddelande och Meddelande om utskrivningsklar.

Öppenvården/ Kommunen
När en patient ska återinläggas avslutas det befintliga Samordningsärendet. Skapa sedan ett nytt Samordningsärende där samma kommunenheter som tidigare kopplas på samt den aktuella Allmänmedicinska mottagningen. Skapa sedan en Utskrivningsplan och dokumentera i Statusmeddelande inför inskrivning.

Slutenvården
När en patient ska återinläggas och sedan tidigare har ett samordningsärende där Kommunen/ Öppenvården inte skapat ett nytt Samordningsärende ska slutenvården avsluta ni det befintliga Samordningsärendet och skapa ett nytt. Koppla på samma aktörer som i det avslutade samordningsärendet. Rehab, Hemsjukvård och Bistånd ska alltid vara påkopplade.
Observera att om Kommunen/Öppenvården redan har skapat ett nytt Samordningsärende som gäller för återinläggningen används det i samband med inskrivningen i slutenvården.

Tooltip över handslaget visar när ärendet är skapat.