Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vill bidra till en förbättrad situation för barn och vuxna med sällsynta diagnoser, och för deras nätverk.

CSD vill förbättra kunskapen om och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Dessa diagnoser är ofta genetiska, har en omfattande symptombild och leder till funktionsnedsättning. Detta gör att patienterna behöver hjälp från många olika specialister under hela livet. 

Läs mer om Centrum för sällsynta diagnoser på csduppsalaörebro.se.

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval