Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention

I december 2016 bildades Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention. Gruppen har tagit fram en plan för suicidprevention i Värmland.

I Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention ingår ett tjugotal personer som representerar länets kommuner, Region Värmland, Svenska kyrkan, Trafikverket, Polisen, Suicide Zero samt Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (Spes).

Handlingsplan 

Enligt den handlingsplan som tagits fram behöver vi i Värmland:

  • Öka samverkan och samarbete mellan olika organisationer.
  • Göra insatser för identifierade riskgrupper.
  • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
  • Höja personalgruppers kompetens inom området suicidprevention.
  • Öka engagemang och kunskap hos befolkningen.

Läs handlingsplanen här

Information och utbildning

En av samverkansgruppens viktigaste uppgifter är att utveckla kompetens inom området suicidprevention, i ett brett perspektiv. Samverkansgruppen erbjuder till exempel konferenser, kurser, föreläsningar och e-utbildningar.
Läs mer om konferens och utbildninig

Projekt

Samverkansgruppen är initiativtagare till flera olika projekt inom området suicidprevention.
Läs mer om några av projekten

Minnesanteckningar

Samverkansgruppen har möten flera gånger per år. 
Läs minnesanteckningarna här