Stödgrupper barn och unga i sorg

När någon i familjen dör blir ingenting sig likt. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Sorg och saknad känns olika för alla. I grupperna har vi aktiviteter med olika teman och pratar om det som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen. 

Så gör vi i grupperna

Vi har åldersindelade grupper för barn och unga mellan 5 och 20 år. Vuxna träffar samtidigt andra föräldrar i samma situation.

Vi träffas på lekterapin på Centralsjukhuset i Karlstad vid 8 tillfällen efter klockan 16.

Kontakt

Skicka kontaktuppgifter till: barnisorg@regionvarmland.se, så kontaktar vi dig, eller ring Anna-Karin Berglind, sjukhuskyrkan, 054-61 58 04.

Intresserade kan när som helst kontakta oss. Vi  samlar intresseanmälningar och återkommer så snart vi har ett startdatum för nästa omgång träffar.

Samarbetsprojekt

Stödgrupperna är ett samarbete mellan Region Värmland och Sjukhuskyrkan. Syftet med projektet är att förebygga ohälsa bland barn och unga som mist någon nära. Utvärdering av tidigare genomförda stödgrupper har visat bra resultat.